Bilgi Güvenliği Politikası

Hünel Kalıp Sanayi ve Limited Şirketi, şirketin sürdürülebilir başarısında ve iyi yönetişim uygulamalarında her şekildeki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin kritik rolü olduğunun ve bilgi güvenliğinin yeterli bir seviyede sağlanamamasının finansal kayıplar yanında itibar kaybı riskini de artıracağının farkındadır.
Bu bilgi güvenliği politikası, firmamızın Bilgi Güvenliği yönetimine yaklaşımını özetlemesinin yanında, bilgi sistemlerinin güvenliğinin korunması için gerekli yönlendirici ilkeleri ve sorumlulukları ortaya koyar.
Firmamız, korumakla yükümlü olduğu bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin gerektiği şekilde sağlanması amacıyla ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulumunu, gerçekleştirilmesini, işletilmesini, izlenmesini, gözden geçirilmesini, bakımını ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Savunma Sanayi ve kalıpçılık sektöründe üretim faaliyetleri yürüten Hünel Kalıp Sanayi ve Limited Şirketi olarak;
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili güncel siber tehditleri “zero day” mantığı ile takip etmeyi,
Sözleşmelerden doğan şartlar ve yasal gereksinimlere uyum sağlamayı,
Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
Gerçekleştirdiğimiz güvenlik test hizmeti faaliyetlerini sektörün gereksinimi olan standartlara uygun şekilde yürütmeyi,
Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığına erişimde gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ve bilgi güvenliği farkındalığının kurum kültürü haline getirilmesini sağlamayı,
İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planların hazırlanması, uygulanması ve test edilmesini sağlamayı,
Bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik risklerin kabul görmüş risk yönetim metodolojilerine uygun olarak değerlendirilmesi ve işlenmesinin sağlanmasını,
Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmayı,
tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

GENEL MÜDÜR
Yayın Tarihi : 07/11/2022
Revizyon Tarihi : ……. ERGÜN GÜNEVİ
Revizyon No : 00

Projelerimiz, hizmetlerimiz ve diğer detaylar hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın. Size ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunmaktan mutluluk duyarız.